ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಶೆಲ್ ಚಾಪೆ

ನಮ್ಮ ಲಿನಿನ್, ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಶೆಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಣೆಯ ಅಲಂಕಾರದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅಂಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವು ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಡಲು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಚಾಪೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹರಡಬಹುದು - ವಾಸದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ. ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕೋಟ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಗ್ಗುಗಳಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಕಾರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಹ್ಲಾದಕರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯೋಣ.